Teambuilding

Adventure sport stelt in overleg met u een teambuilding programma samen dat past biTeambuildingj de behoefte van uw bedrijf of organisatie. De activiteiten, hoe plezierig ook, zijn geen doel op zich; zij vormen een hulpmiddel om bepaalde gedragsveranderingen en organisatiedoelen te bereiken zoals:

  • Vergroting van het onderlinge vertrouwen
  • groeiend respect voor elkaar
  • verhoging communicatie
  • het beter functioneren van het team
  • Verbetering van het werkklimaat

Training support:

De effectiviteit van bedrijfstrainingen kan worden vergroot door toepassingen van sportieve uitdagingen. Training support levert avontuurlijk maatwerk op het gebied van organisatie verandering, teamwork en de verbetering van individuele vaardigheden. Door samenwerking tussen de gespecialiseerde instructeurs van Adventure sport en uw eigen procesbegeleider wordt optimaal rendement verkregen.

Teamwork (mid)dag op locatie:

Behalve op locatie bij Adventure sport, kunnen alle denkbare locaties het decor worden van uw teamwork evenement. Rondom conferentieoorden en hotels kunnen bijna altijd diverse opdrachten ondernomen worden. Na een briefing volgen de activiteiten die een beroep doen op de teamgeest van de deelnemers, zoals diverse constructie opdrachten het spinnenweb, pamper pole etc. Na afloop vindt er een korte evaluatie plaats.

Prijzen Teambuilding

Teambuilding kan vanaf 10 personen voor 27,50 euro p.p.
Mocht het team wat kleiner zijn, is in overleg veel mogelijk.